Komende diensten

Zondag 16 december 2018

09:30 uur ds. E.J. van den Bos
16:30 uur ds. R. IJbema

Op 16 december gaat Jaap van den Bos voor het thema van de 3e adventsdienst is: Lofprijzing. Jaap preekt over de lofzang van Maria. In deze dienst wordt ook onze nieuwe jeugdwerker Yda bevestigd.

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. We willen in de middagdiensten in het nieuwe jaar een serie preken houden over het gebed, aan de hand van de Zondagen 45-52 van de Catechismus. Deze keer dus een ander onderwerp. De preek gaat over God de Drie-ene en dan vanuit het perspectief van Advent.

Collectes
1e collecte: Algemene Christelijke Barmhartigheid
2e collecte: Oosterkerk

Het archief van preken en presentaties die tijdens kerkdiensten aan bod komen is hier te vinden.

Het jaarrooster van de kerkdiensten is op deze pagina te vinden.