X

Komende diensten

Zondag 20 januari 2019

In de morgendienst gaat Rinze IJbema voor. De preek gaat over Lucas 5: 27-39. Jezus is te gast bij de beroeps-zondaar Levi, want ‘gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel.’ Zou Hij dan vandaag bij ons aankloppen?

Zondagmiddag 20 januari gaat Jaap van den Bos voor. Hij zal de eerste preek in een serie over het gebed “Heer, leer ons bidden” voor zijn rekening nemen.

Collectes
1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen

Het archief van preken en presentaties die tijdens kerkdiensten aan bod komen is hier te vinden.

Het jaarrooster van de kerkdiensten is op deze pagina te vinden.