X

Komende diensten

Zondag 31 maart 2019

09:30 uur ds. E.J. van den Bos
16:30 uur ds. R. IJbema [terugkomdienst 10FM]

Op zondag 31 maart hebben we weer een korte dienst. Gelijk na de dienst wordt het rapport van het bureau Kerkwerk gepresenteerd. Spannend!

De dienst zelf gaat over stilte in de storm. Petrus die over het water loopt, maar toch ook kopje onder gaat. En midden in dat alles de Heer Jezus die hem de hand reikt.

De middagdienst is de terugkomdienst van het 10FM-weekend. Dus is er aandacht voor het weekend en het thema van het weekend: focus! Rinze IJbema gaat voor.

Collectes
1e collecte: Theologische Universiteit
2e collecte: Diaconie – Hulp zuidelijk Afrika

Het archief van preken en presentaties die tijdens kerkdiensten aan bod komen is hier te vinden.

Het jaarrooster van de kerkdiensten is op deze pagina te vinden.