X

Komende diensten

Zondag 24 november

09:30 uur ds. E.J. van den Bos
14:00 uur ds. C. Ippel
16:30 uur ds. R. Ijbema

Zondagmorgen 24 november gedenken we de gemeenteleden die overleden zijn. De dienst is opgezet rondom woorden van Jezus over het brood dat eeuwig leven geeft en het verlangen van mensen naar leven dat er toe doet. De bijbel gaat open in Johannes 6. In deze dienst vieren we ook het avondmaal. Ds. Jaap van den Bos gaat voor.

Om 14:00 uur hoopt ds. Ippel voor te gaan in de dienst voor onze dove broeders en zusters, ook deze dienst is een gedachtenisdienst

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. We houden ons momenteel in de middagdiensten bezig met de onderwerpen die door de dit jaar verschenen Gewone Catechismus worden besproken. We zijn inmiddels bij het laatste hoofddeel aangekomen, over het ‘Verwachten van Gods nieuwe wereld’. De vragen en antwoorden 78-83 gaan over de Heilige Geest.

 


1e collecte: ACB: Athletes in Action
2e collecte: Diaconie

 

Het archief van preken en presentaties die tijdens kerkdiensten aan bod komen is hier te vinden.

Het jaarrooster van de kerkdiensten is op deze pagina te vinden.