Komende kerkdienst

Zondag 17 december 2017
09:30 uur ds. R. IJbema
16:30 uur dhr. W. Koop [Jeugddienst]

In de morgendienst gaat Rinze IJbema voor. Op deze derde zondag van
Advent lezen we Psalm 132, een Psalm over het verlangen van David.
’s Middags in de jeugddienst gaat Wytze Koop voor, het thema gaat over
“wat een Ellende”. Hoe kan er kwaad in de wereld zijn terwijl God een
liefdevolle God is?

Collecten
1e collecte: Stichting Evangelisatie & Moslims
2e collecte: Litindo

Mirakel
Voor de onderbouw.

 

Preken en presentaties die tijdens deze kerkdiensten aan bod komen zijn hier te vinden.

Het jaarrooster van de kerkdiensten is op deze pagina te vinden.