Bezorging van het kerkblad

Het in eigen beheer printen van de papieren versie van het kerkblad van Groningen Oost en de bezorging daarvan kosten veel papier, tijd en geld. Daarnaast is het steeds moeilijker bezorgers te vinden.

Nu steeds meer kerkleden overstappen op een digitale bezorging van het kerkblad, hebben we als DB op advies van de CAB besloten om met ingang van het nieuwe kerkelijke seizoen 2018/2019 (dus na de zomervakantie) over te stappen naar ‘digitaal kerkblad tenzij…’.
Dit houdt in dat kerkleden standaard een kerkblad per mail ontvangen en dat alleen bij hoge uitzondering een papieren kerkblad wordt verspreid. Bij die uitzonderingen kan worden gedacht aan (oudere) gemeenteleden die geen email hebben of gemeenteleden met beperkingen waardoor een fysiek kerkblad noodzakelijk is.

Gemeenteleden die een kerkblad per mail willen ontvangen en nog geen mailadres doorgegeven hebben wordt verzocht dit alsnog te doen op het mailadres kerkelijkbureau@groningenoost.nl.
Voor een tijdige en correcte ontvangst van het kerkblad is het cruciaal voor elk separaat ontvangstadres om te reageren en aan te geven wat het mailadres is waarop u of jij het kerkblad wil ontvangen.

Gemeenteleden die bij de uitzonderingen horen kunnen zelf (of via een contactpersoon of kringlid) gemotiveerd een fysiek kerkblad aanvragen bij het kerkelijk bureau bij voorkeur via het mailadres kerkelijkbureau@groningenoost.nl of eventueel op het telefoonnummer van Herbert van Essen 06-29455445.

Bij het uitblijven van uw of jouw persoonlijke reactie kan er geen kerkblad verstuurd worden.
Overige vragen over de overgang naar digitale bezorging kun je ook mailen naar kerkelijkbureau@groningenoost.nl.

Namens DB en CAB,

Johan Dusseljee