Samenvatting van de preek met bespreekvragen en opdracht

Bespreking