Veertigdagentijd 2020

Vanaf Aswoensdag 26 februari breekt de periode van 40 dagen aan. Veertig dagen vooraf aan Goede Vrijdag en Pasen (10 en 12 april). Een periode van bezinning. Bezinning juist ook in het licht van dat wat Jezus in zijn leven en lijden voor ons heeft gedaan.
In de kerkdiensten zullen Rinze en ik er aandacht aan geven. We vervolgen onze weg door Johannes. We worden deelgenoot van bijzondere ontmoetingen die Jezus had. We komen uitspraken van Jezus tegen en ontdekken wat Hij ons daarmee wil zeggen.

We kijken voor de betekenis van Jezus heel snel naar de verzoening door het sterven en de opstanding. Het evangelie gaat echter voor een heel groot deel over het leven dat Jezus leefde. Hoe Hij er voor koos om ons leven te delen. Johannes zegt over alles wat hij opschreef over Jezus dat het een bedoeling heeft, namelijk om ons te helpen te geloven en het leven te hebben in zijn naam.
Geloven en leven! De ontmoetingen met Jezus en zijn uitspraken zijn dus bedoeld om ons geloof een impuls te geven en om ons het echte leven te laten zien en te leren.

Bij de kerkdiensten zullen Rinze en ik telkens materiaal maken om op de kring te gebruiken of voor persoonlijke verwerking. Het plan is om naast vragen ook creatieve opdrachten aan te leveren.
Ook willen we in deze veertigdagentijd weer een aantal Lectio Divina-avonden houden. Sarien Horinga en ik zullen deze avonden leiden.
Lectio Divina is luisteren in de stilte naar Gods woord. Een krachtige manier om te ontdekken wat Hij je wil zeggen. Vorig jaar kregen we veel mooie feedback. Veel mensen hadden eraan deelgenomen en er werd nadrukkelijk gevraagd om een vervolg. Dat vervolg is nu!

De Lectio-avonden zijn op 5 en 19 maart, 2 april.

Je bent van harte welkom van 19:00-19:45 in de soos van de kerk. We beginnen om stipt 19:00, dus wees op tijd. Natijd is er gelegenheden om wat na te praten onder het genot van koffie/thee.
We hebben gekozen voor een aantal verzen uit Johannes 17. Een gebed van Jezus. Juist bidden is ontmoeting. Bidden is spreken tot God maar ook luisteren naar God. Wat zegt Hij door het gebed van Jezus tot ons vandaag. Hoe ontmoet Hij jou in die woorden?

Hieronder is het kringmateriaal te vinden: