Vacature

Wie zijn wij?

Groningen is een bruisende, energieke en veelkleurige stad met een rijke historie en veel studenten. In die stad staat de Oosterkerk. Een kerk waarin een grote en diverse stadsgemeente samenkomt van ruim 1000 leden. De meeste leden komen uit de stad Groningen en een deel uit een brede cirkel rondom de stad.

In onze diversiteit als gemeente vinden wij elkaar in ons verlangen om God te zoeken en Jezus te volgen. We ontmoeten elkaar in de wekelijkse kerkdiensten, in de bijeenkomsten van kleine groepen, tijdens speciale periodes in het kerkelijk jaar of bij sport, spel en events.

Voor de wekelijkse kerkdiensten komen we bij elkaar in een markant kerkgebouw dat gebouwd is in de stijl van de Amsterdamse school. Het staat aan de rand van de Oosterparkwijk nabij het UMCG en de binnenstad. We willen graag een goede buur en stadsgenoot zijn. Daarom zijn we op dit moment betrokken op de Oosterparkwijk door bijvoorbeeld het uitdelen van kerstpakketten en een wekelijks sportproject met en door jongeren en de Voedselbank.


Wat willen wij?

Wij geloven dat God een nieuwe wereld gaat maken waar geen gebrokenheid meer is. Van dat grote project en de beweging daarnaartoe maken wij als kerk deel uit. Het is ons verlangen dat wij als kerk van dat nieuwe leven vandaag al iets laten zien.

In de verbinding met Jezus Christus komt het goede van God in onze gebroken werkelijkheid. Daarom wil de Oosterkerk een gemeenschap zijn waar de verbinding met Jezus wordt ontdekt en vernieuwd, wordt beleefd en gedeeld, wordt gevierd en genoten. Een gemeenschap waar je je thuis voelt en waar je je eigenheid ontdekt als een geliefd kind van God de Vader.

We zijn een gereformeerde kerk. We staan in een lange traditie van mensen die God hebben gezocht en het christelijk geloof hebben vormgegeven in hun eigen tijd. Ook wij willen dat in de 21ste eeuw graag doen en maken daarbij gebruik van de schatten uit onze traditie. We verlangen ernaar te groeien in geloof, onderlinge liefde en in dienstbaarheid aan de samenleving in de stad Groningen.

Wie zoeken wij?

Een predikant vanuit de GKv of NGK die zich herkent in de volgende punten:

Enthousiasmerend: Betrokken naar binnen (ouderen, jongeren, kinderen) en bijdragen aan uitstraling naar buiten (zichtbaarheid). Herkenbaar kind van God; een man/vrouw die de liefde en kracht van Jezus kan laten zien. Niet bang om te organiseren of experimenteren. Brengt mensen en thema’s in beweging.

Leiderschap: Gaat voor én gaat voorop, zowel bij ontmoetingen op de zondagen als door de week. Heeft herkenbare inbreng in ontwikkelen van visie op pastoraat en missie (gemeente, basisgroepen, gemeenteleden, wijk en wijkgenoten) en geeft daar actief invulling aan.

Herderlijk: Draagt zorg voor de gemeente, wijst de weg, houdt spiegels voor. Is een leraar met diepgang in de preken, die Levend Water uit de Bron put, voor het leven van vandaag. Brengt via gedegen Bijbelstudie de gemeente(leden) dichter bij God.

Dienend: Een verbinder tussen de verschillende leeftijden en achtergronden binnen de gemeente. Een stimulerende rentmeester voor omgang met elkaar en schepping/milieu. Goed en flexibel kunnen samenwerken binnen en buiten de gemeente.

 

Wat bieden wij?

Een aanstelling 0,8 fte, waarbij 1,0 fte bespreekbaar is. Traktement en andere voorwaarden in overeenstemming met de landelijke SKW-richtlijnen en een pastorie op een centrale locatie in Groningen.

Samenwerking met veel enthousiaste vrijwilligers en een collega predikant, een jongerenwerker, kindwerker en een missionair werker. Deelname aan diverse projecten in de wijk en de stad.

Een stadse kerk met een markant kerkgebouw midden in de stad Groningen, een stad met veel voorzieningen in een landelijke omgeving. Een ruimdenkende gemeente met een rijke traditie.

Geef je interesse door via beroepingscommissie@groningenoost.nl