X

Missie

De Oosterkerk is een kerk middenin de stad. We houden van de mensen in Groningen en willen hen graag vertellen over het goede nieuws van Jezus. Hij staat centraal in ons geloof en als zijn navolgers willen we uitnodigend, gastvrij en dienstbaar zijn als kerk en als christenen in onze omgeving.

Als Oosterkerk verlangen we ernaar te groeien in de verbondenheid met Jezus. We bidden om zijn Geest om door hem de liefde van God de Vader steeds meer te ervaren en te groeien in de bereidheid Jezus daadwerkelijk te volgen in onze houding en ons gedrag.

We vinden het belangrijk dat er in de Oosterkerk ruimte is om verschillend te zijn. We willen leren onze onderlinge verschillen in geloofsbeleving, karakter, voorkeuren en vaardigheden positief te waarderen. We geven hierbij speciale aandacht aan de inbreng en de behoeften van kinderen en jongeren.

We zijn een grote kerk waardoor we makkelijk langs elkaar heen kunnen gaan leven. Daarom willen we het onderlinge gesprek en de onderlinge ontmoeting stimuleren. We streven ernaar alle talenten die God onze gemeente geeft te ontdekken en in te zetten.

Geen enkele kerk staat op zichzelf, ook de Oosterkerk niet. Wij staan in een eeuwenlange traditie en willen als Gereformeerde Kerk leven vanuit de kernwaarden van de Reformatie. Deze zestiende-eeuwse beweging om de kerk te reorganiseren naar een meer bijbels patroon kende de volgende waarden: alleen Jezus, alleen door genade, alleen door geloof, alleen de Schrift, alleen aan God de eer.

In ons Basis Visie Document werken we de drie kernwoorden uit die aangeven wat voor kerk we willen zijn: mensen, kringen en ‘Oosterpark’.

Over de momenteel veel bediscussieerde vraag naar de positie van homo’s en lesbiennes in de kerk, sprak de Pastorale Raad onlangs uit dat ieder die volgeling van Christus wil zijn, ongeacht zijn seksuele oriëntatie welkom is.