X

Agenda

Voor activiteiten in het verleden bezoek het archief.
 
Let op: soms worden activiteiten niet in de agenda maar op het prikbord aangekondigd.
 

31mei

Online kerkdienst

Op zondag 31 mei is het Pinksteren. Het gaat dan in de kerkdienst over wat we verwachten mogen van de Geest van God. De bijbel gaat open in Handelingen 2. We kijken naar het begin van het hoofdstuk en het einde. De uitstorting van de Geest leidt tot het ontstaan van de eerste christelijke gemeente.

1e collecte: Dit Koningskind
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen

7jun

Online kerkdienst

Het bijbelboek Handelingen begint met het verhaal van Pinksteren. Maar het is leerzaam om door het boek heen extra op te letten, zodra de Heilige Geest met name wordt genoemd. Dat gebeurt bij voorbeeld in Handelingen 4: 8, waar Petrus zich verdedigt, ‘vol van de heilige Geest’. Mag jij daar nu ook op rekenen, als je voor God opkomt? Rinze IJbema gaat voor.

1e collecte: ACB: Open Doors
2e collecte: Diaconie