X

Agenda

Voor activiteiten in het verleden bezoek het archief.
 
Let op: soms worden activiteiten niet in de agenda maar op het prikbord aangekondigd.
 

12jul

Online kerkdienst

Vandaag een preek die goed bij de bevestiging van ambtsdragers zou passen: over Handelingen 6: 1-7, over nieuwe dienaren die vooral vervuld zijn van de Geest. Deze preek hoort bij de serie over de Heilige Geest in het boek Handelingen. We zoeken naar wat de Geest aan de kerk in een nieuwe situatie meegeeft. Rinze IJbema gaat voor.

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diverse kerkelijke doeleinden

14jul

Open Kerk

De Oosterkerk is open voor een moment van rust.

15jul

Open Kerk

De Oosterkerk is open voor een moment van rust.

16jul

Open Kerk

De Oosterkerk is open voor een moment van rust.

19jul

Online kerkdienst

Welke superkracht zou jij willen hebben? In Handelingen 6: 8-15 horen we over Stefanus, die een onoverwinnelijke wijsheid had. En dan is die wijsheid vooral bijbelkennis. Wat is de boodschap voor ons? Rinze IJbema gaat voor.

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diverse kerkelijke doeleinden

21jul

Open Kerk

De Oosterkerk is open voor een moment van rust.

22jul

Open Kerk

De Oosterkerk is open voor een moment van rust.

23jul

Open Kerk

De Oosterkerk is open voor een moment van rust.

26jul

Online kerkdienst

Voor deze zondag hoopt Jaap zijn voormalige stagiare Alliëtte Meerveld een dienst voor te bereiden en op te nemen.

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diverse kerkelijke doeleinden

28jul

Open Kerk

De Oosterkerk is open voor een moment van rust.