X

Archief

24mei

Online kerkdienst

Tussen Hemelvaart en Pinksteren: een overdenking over een bijbeltekst die ons op een onverwacht directe manier verbindt aan al dat goddelijk machtsvertoon, Efeziërs 2: 6. ‘God heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en hem een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.’ Rinze IJbema gaat voor.
    
1e collecte: De Open Poort, Curaçao
2e collecte: Oosterkerk

21mei

Online kerkdienst Hemelvaart

In de dienst zal Jaap stilstaan bij de waarde van hemelvaart. Het is in onze beleving misschien wel de minst waardevolle van de christelijke feestdagen. Ik denk dat als we een christelijke feestdag zouden moeten inleveren…, dan zou dat zomaar Hemelvaartsdag kunnen zijn. Wat is de waarde van die dag voor jou?

1e collecte: Evangelisatie
2e collecte: Oosterkerk

17mei

Online kerkdienst

Vandaag het slot van Johannes’ evangelie, over het misverstand rond de toekomstplannen van God met Johannes. Wat zegt dat over Gods toekomstplannen met ons
Voorganger: Rinze IJbema
1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie

10mei

Online kerkdienst

Zondag 10 mei gaat Jaap preken over het bijzondere gesprek van Jezus met Petrus uit Johannes 21:15-17. Aan de wieg van de kerk van de eeuwen laat Jezus zien wat onuitwisbaar in het DNA van de kerk en van zijn volgelingen thuishoort: er is vergeving en genezing voor mensen die uit zichzelf ongeloofwaardig zijn. Hij vraagt geen grote successen van ons maar vooral ons hart!

1e collecte: Theologische Universiteit Kampen
2e collecte: Jeugdwerk

3mei

Online kerkdienst

In verband met het coronavirus COVID-19 is besloten dat alle kerkdiensten van de komende zondagen niet doorgaan. Elke zondag zal er een online overdenking beschikbaar komen.

1e collecte: ACB: Stichting Kerken helpen Kerken
2e collecte: Oosterkerk

26apr

Online kerkdienst

In verband met het coronavirus COVID-19 is besloten dat alle kerkdiensten van de komende zondagen niet doorgaan. Elke zondag zal er een online overdenking beschikbaar komen.

1e collecte: Oosterlicht
2e collecte: Zending

19apr

Online kerkdienst

In verband met het coronavirus COVID-19 is besloten dat alle kerkdiensten van de komende zondagen niet doorgaan. Elke zondag zal er een online overdenking beschikbaar komen.

12apr

Online kerkdienst

In verband met het coronavirus COVID-19 is besloten dat alle kerkdiensten van de komende zondagen niet doorgaan. Elke zondag zal er een online overdenking beschikbaar komen.

10apr

Online kerkdienst

In verband met het coronavirus COVID-19 is besloten dat alle kerkdiensten van de komende zondagen niet doorgaan. Elke zondag zal er een online overdenking beschikbaar komen.

5apr

Online kerkdienst

In verband met het coronavirus COVID-19 is besloten dat alle kerkdiensten van de komende zondagen niet doorgaan. Totdat de reguliere kerkdiensten weer doorgang kunnen vinden zal er een online viering beschikbaar zijn via de website.