X

Archief

8dec

Kerkdienst

Zondagmorgen 8 december staan we in de dienst stil bij de tweede “ster” uit het voorgeslacht van Jezus, nl. Obed. We lezen Ruth 4 waar Boaz laat weten dat hij met Ruth wil gaan trouwen. Hij krijgt een zegen mee van de oudsten in de stadspoort. Samen krijgen zij een kindje Obed. Obed werd de opa van koning David. Ds. van den Bos gaat voor.

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Zending

Mirakel: midden- en bovenbouw.

8dec

Kerkdienst

Zondagmiddag hoopt ds. Heij van Harkstede voor te gaan.

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Zending

1dec

Doopdienst

Voorganger: R. IJbema

1e collecte: Theologische Universiteit Kampen
2e collecte: Oosterkerk
Voedselcollecte Voedselbank: luiers, tandpasta en tandenborstels, wasmiddel, maandverband, douchegel, shampoo.
Mirakel: Onderbouw

1dec

Kerkdienst

Voorganger: Ds. E.J. van den Bos

1e collecte: Theologische Universiteit Kampen
2e collecte: Oosterkerk
Voedselcollecte Voedselbank: luiers, tandpasta en tandenborstels, wasmiddel, maandverband, douchegel, shampoo.

28nov

Welkomstavond nieuwe leden

Op donderdag 28 november ontmoeten we je graag op onze halfjaarlijkse welkomstavond. Wanneer je naam in de periode vanaf mei/juni in het kerkblad heeft gestaan krijg je een uitnodiging per mail. Ben je daarvoor lid geworden en nog niet op een welkomstavond geweest, voel je welkom alsnog te komen.
Ook wanneer je erover nadenkt om je aan te melden als lid ben je ook hartelijk welkom op deze avond om 20:00 in de Oosterkerk.

24nov

Kerkdienst [Herdenking overledenen/H.A.]

Zondagmorgen 24 november gedenken we de gemeenteleden die overleden zijn. De dienst is opgezet rondom woorden van Jezus over het brood dat eeuwig leven geeft en het verlangen van mensen naar leven dat er toe doet. De bijbel gaat open in Johannes 6. In deze dienst vieren we ook het avondmaal. Ds. Jaap van den Bos gaat voor.

1e collecte: ACB: Athletes in Action
2e collecte: Diaconie
Mirakel: Middenbouw

24nov

Dovendienst

Om 14:00 uur hoopt ds. Ippel voor te gaan in de dienst voor onze dove broeders en zusters, ook deze dienst is een gedachtenisdienst.

1e collecte: ACB: Athletes in Action
2e collecte: Diaconie

24nov

Kerkdienst

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. We houden ons momenteel in de middagdiensten bezig met de onderwerpen die door de dit jaar verschenen Gewone Catechismus worden besproken. We zijn inmiddels bij het laatste hoofddeel aangekomen, over het ‘Verwachten van Gods nieuwe wereld’. De vragen en antwoorden 78-83 gaan over de Heilige Geest.

1e collecte: ACB: Athletes in Action
2e collecte: Diaconie

17nov

Kerkdienst

’s Middags hoopt ds. D. Noort van Zuidhorn voor te gaan.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Jeugdwerk

17nov

Kerkdienst

In de morgendienst blijven we Abraham volgen. De preek gaat over Gods opdracht aan Abraham (Genesis 22), om zijn zoon te offeren… Is dit wat God wil? Rinze IJbema gaat voor.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Jeugdwerk