Archief

Open Kerk

28dec2021

De Oosterkerk is op doordeweekse momenten anderhalf uur open. Iedereen mag binnenlopen, in de zaal gaan zitten, een moment stil zijn, naar de muziek luisteren, nadenken en/of bidden.
Elke dinsdag en donderdag van 12:00-13:30 uur.
Wees welkom!

Online kerkdienst

26dec2021

Op deze zondag gaat ds. S. de Boer uit Haren voor.

(Online) kerkdienst

25dec2021

25 december is het kerst! In de kerkdienst gaat Jaap van de Bos voor. Het gaat over het prachtige wonder van een groot God en kleine mensjes. 

Gezamenlijke kerstavonddienst in de Martinikerk

24dec2021

Op vrijdag 24 december as. om 19.45 uur wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst gehouden.
Deze wordt vanwege covid19 uitsluitend digitaal gehouden in samenwerkingsverband met de Tehuisgemeente, Jeruzalemkerk, Oosterkerk en de Wijkgemeente Martinikerk.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst digitaal bij te wonen via de website: ‘kerkdienstgemist.nl’

Open Kerk

23dec2021

De Oosterkerk is op doordeweekse momenten anderhalf uur open. Iedereen mag binnenlopen, in de zaal gaan zitten, een moment stil zijn, naar de muziek luisteren, nadenken en/of bidden.
Elke dinsdag en donderdag van 12:00-13:30 uur.
Wees welkom!

Open Kerk

21dec2021

De Oosterkerk is op doordeweekse momenten anderhalf uur open. Iedereen mag binnenlopen, in de zaal gaan zitten, een moment stil zijn, naar de muziek luisteren, nadenken en/of bidden.
Elke dinsdag en donderdag van 12:00-13:30 uur.
Wees welkom!

Online kerkdienst

19dec2021

Let op! Deze dienst zal alleen online zijn in verband met de lockdown.
Op deze zondag gaat Aliëtte Meerveld voor, zij gaat preken over de ‘onaanzienlijke knecht van de Heer’, uit Jesaja 53.

Open Kerk

16dec2021

De Oosterkerk is op doordeweekse momenten anderhalf uur open. Iedereen mag binnenlopen, in de zaal gaan zitten, een moment stil zijn, naar de muziek luisteren, nadenken en/of bidden.
Elke dinsdag en donderdag van 12:00-13:30 uur.
Wees welkom!

Open Kerk

14dec2021

De Oosterkerk is op doordeweekse momenten anderhalf uur open. Iedereen mag binnenlopen, in de zaal gaan zitten, een moment stil zijn, naar de muziek luisteren, nadenken en/of bidden.
Elke dinsdag en donderdag van 12:00-13:30 uur.
Wees welkom!

(Online) kerkdienst toegankelijk voor doven en slechthorenden

12dec2021

Zondag 12 december gaat het kindmoment in de dienst over Jezus die de kinderen uitnodigt bij hem te komen.
Deze dienst is toegankelijk voor doven en slechthorenden en wordt geleid door dovenpredikant Martin Visser.