De dominees

In Groningen Oost zijn twee dominees actief: Rinze IJbema en Jan Willem Roosenbrand.

 

Dominee Rinze IJbema is sinds september 2011 actief.

Dominee Rinze IJbema
Telefoon: 06-11784507
E-mail: r.ijbema [at] hotmail.com

 

Sinds 1 mei 2015 is dominee Jan Willen Roosenbrand als deeltijd dominee actief.

Dominee Jan Willem Roosenbrand
Telefoon: 050-5415636
E-mail: jwr [at] filternet.nl

 

Dominees die eerder in de gemeente van Groningen Oost actief waren:

Dominee Cor van der Leest
(met emeritaat vanaf 1 juni 2011)
Telefoon: 050-5416676
E-mail: cvanderleest [at] hetnet.nl
Website: www.corvanderleest.nl