De dominees

In Groningen Oost is momenteel één dominee actief: Jaap van den Bos.
 

Dominee Jaap van den Bos is sinds november 2017 actief.

Dominee Jaap van den Bos
Telefoon: 06-48040016
E-mail: ej.vandenbos [at] me.com

 

Dominees die eerder in de gemeente van Groningen Oost actief waren:

Dominee Rinze IJbema
(van 11-09-2011 t/m 19-06-2021. Sinds juli 2021 dominee van Rotterdam Noord/Oost)

 

Dominee Jan Willem Roosenbrand
(van 22-07-1997 t/m 31-07-2017. Sinds november 2017 dominee in Winsum)

 

Dominee Cor van der Leest
(met emeritaat vanaf juni 2011)
Website: www.corvanderleest.nl