De dominees

In Groningen Oost zijn twee dominees actief: Rinze IJbema en Jaap van den Bos.

 

Dominee Rinze IJbema is sinds september 2011 actief.

Dominee Rinze IJbema
Telefoon: 06-11784507
E-mail: r.ijbema [at] hotmail.com

 

Dominee Jaap van den Bos is sinds november 2017 actief.

Dominee Jaap van den Bos
Telefoon: 06-48040016
E-mail: ej.vandenbos [at] me.com

 

Dominees die eerder in de gemeente van Groningen Oost actief waren:

 

Dominee Jan Willem Roosenbrand
(vanaf november 2017 dominee in Winsum)

 

Dominee Cor van der Leest
(met emeritaat vanaf juni 2011)
Website: www.corvanderleest.nl