De dominees

In Groningen Oost is momenteel één dominee actief: Jan Willem Roosenbrand.

Dominee Jan Willem Roosenbrand
Jan Willem Roosenbrand was van 1997 – 2015 dominee van de Oosterkerk.
Na zijn pensioen verricht hij op verzoek vanaf januari 2023 tijdelijk hulpdiensten.

 

Dominees die eerder in de gemeente van Groningen Oost actief waren:

Dominee Jaap van den Bos
(van 11-2017 t/m 08-2023. Sinds september 2023 gestopt als dominee en werkend bij Gomarus College in Groningen)

 

Dominee Rinze IJbema
(van 11-09-2011 t/m 19-06-2021. Sinds juli 2021 dominee van Rotterdam Noord/Oost)

 

Dominee Cor van der Leest
(met emeritaat vanaf juni 2011)
Website: www.corvanderleest.nl