Cursussen

In de Oosterkerk vinden we het belangrijk dat we als gemeente blijven groeien. Als gemeentelid, als kringen en als werkers in de kerk. Daarom is er over het aanbod voor toerusting nagedacht en zijn alle bestaande en nieuwe cursussen, gespreksgroepen, bijbelstudiegroepen, etc. in een overzicht gezet.

Hiermee willen we bereiken dat het voor iedereen in de Oosterkerk duidelijk is van welk aanbod hij of zij gebruik kan maken of in welke toerusting hij of zij zelf een rol wil spelen.

Het aanbod is verdeeld over 3 periodes waarin toerusting van gemeenteleden kan plaatsvinden. Na 3 jaar wordt er weer een aanbod voor 3 jaar vastgesteld en gecommuniceerd.

Er zijn 4 gebieden die we als Oosterkerk belangrijk vinden:

  1. Leven met God – het leren dienen van God en volgen van Jezus in het dagelijkse leven. Hoe ga ik om met gebed,geloof en werk, twijfel. Hoe zorg ik voor een gezond geestelijk ritme en meer onderwerpen die te maken hebben met je dagelijkse leven als Christen.
  2. Bijbelonderwijs – het leren lezen van de Bijbel. De Bijbel is voor velen een bekend boek maar geen gemakkelijk boek. We vinden het belangrijk om gemeenteleden onderwijs hierover aan te bieden.
  3. Relaties en gezin – het plaatsen van gezin en relaties in het licht van het evangelie. Hoe doe je dat in je gezin, in je huwelijk, met je vrienden, als je eenzaam bent? Gezonde relaties ontstaan niet zomaar. Ze zijn zo waardevol dat we ons kunnen voorstellen dat je daar ook in wil investeren.
  4. Getuigen – God zendt ons zijn Zoon, Jezus zendt ons zijn Geest en de Heilige Geest zendt ons. Het doorgeven van wat je hebt ontvangen hoort bij het evangelie. Om dat een tweede natuur te laten worden van ons allemaal bieden we daar ook toerusting voor aan.

Op de website wordt elke periode informatie gegeven over de data, tijdstip en locatie.

Geregeld vinden in de Oosterkerk dus cursussen plaats. Deze cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Klik in het menu bovenaan op een cursus voor meer informatie.