Diensten

Op zondag is er om 10.00 uur in de Oosterkerk een dienst. Geregeld worden er themadiensten gehouden. Lees meer over deze diensten door op een van de items in het menu te klikken.

De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. Bij de ingang van de kerk staat een gastheer of gastvrouw om iedereen welkom te heten en desgewenst wegwijs te maken. Je kunt gaan zitten waar je wilt. Voorafgaand aan de kerkdienst worden wat interne mededelingen op een scherm geprojecteerd.

De kerkdienst begint als de voorganger met een aantal ouderlingen en diakenen de kerkzaal binnen komt lopen en na een handdruk van één van hen de preekstoel op gaat. Alle bijbelteksten en liederen in deze kerkdienst worden op het scherm getoond. Bij sommige onderdelen van de dienst gaan alle kerkleden staan. Tijdens de kerkdienst is er ook een collecte, via een rondgang met collectezakken (twee achter elkaar). De bestemming van deze collecte wordt op het scherm aangegeven. De meeste mensen geven ongeveer een euro, maar iedereen is vrij om wel of niet iets in de collectezak te doen.

Voor actuele kerkdiensten ga naar de Agenda.

Het archief van preken en presentaties die tijdens kerkdiensten aan bod komen is hier te vinden.