Wat geloven wij

Het is een lang verhaal, niet voor niets is de bijbel waar we het verhaal van God en mensen in lezen, zo’n dik boek.
Het begint bij het begin: we geloven dat God de Schepper is van alle mensen. Ons bestaan is geen toeval, maar onderdeel van een goddelijk plan.

Om onbegrijpelijke redenen kozen wij mensen ervoor om de relatie met God te verbreken. Met grote gevolgen: de wereld is er niet beter op geworden.
Maar God koos ervoor om de relatie te herstellen. Hij deelde ons menselijk bestaan door in de persoon van Jezus als mens op aarde te verschijnen. Die nam zelfs de verantwoordelijkheid op zich voor al het kwaad in onze wereld door aan het kruis een gewelddadige dood te sterven. Was dit het einde van het verhaal?
Nee, na drie dagen werd zijn graf leeg aangetroffen: God keerde de rollen om, Jezus stond op uit de dood en verscheen aan zijn volgelingen.
Dit kruis en het lege graf van Jezus zijn het symbool van het christelijk geloof geworden.

Veertig dagen na zijn opstanding uit het graf ging Jezus terug naar God in de hemel. Vandaar stuurde hij zijn Geest naar de mensen die hem trouw bleven. Zo merkten zij dat Hij, op een onzichtbare manier, opnieuw bij hen was. Door deze Geest inspireert hij ons nog steeds om met hem verbonden te blijven en hem, met vallen en opstaan, te volgen in ons gedrag. De Geest van God geeft ons geloof, hoop en liefde.

We geloven dat Jezus nog eens op aarde zal verschijnen. Dan zal hij de balans opmaken en als rechter het eindoordeel vellen over alle mensen, levend of dood. En hij zal dan een compleet nieuwe samenleving beginnen: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat krom is wordt eindelijk recht.

Wil je meer informatie over het christelijk geloof? Klik hier voor verschillende websites.