Doopdienst

Op de eerste zondag van de maand is er een doopdienst. Bij de doop wordt er water uitgegoten over het hoofd van de dopeling of de dopeling wordt ondergedompeld. In de doopdienst worden de pasgeboren baby’s uit de gemeente gedoopt. Soms laten ook volwassenen zich dopen als zij op latere leeftijd toetreden tot de kerk en nog niet eerder gedoopt zijn. Eens in de zes of acht weken organiseren we gespreksavonden voor ouders (in de laatste maanden van de zwangerschap) die hun kind willen laten dopen. Op deze avonden komt de betekenis van de doop aan de orde en de invulling van de doopdiensten.