Bid- en dankdag

In Nederland is het voor bijna iedereen vanzelfsprekend dat je elke dag kunt eten. Dat staat in groot contrast met veel landen in deze wereld waar mensen honger en dorst lijden en door gebrek aan eten sterven.

Om ons hier meer bewust van te zijn, organiseren we in het voor- en najaar een kerkdienst middenin de week. We bidden dan voor landen waar honger is, staan stil bij arbeid en werkgelegenheid en het werk in de landbouwsector. Ook danken we God voor wat hij ons geeft. De tweede woensdag in maart noemen we al jaren ‘biddag’. ’s Avonds is er dan een kerkdienst in de Oosterkerk.

De eerste woensdag in november noemen we ‘dankdag’; en ook dan is er ’s avonds een kerkdienst. Beide kerkdiensten beginnen om 19.30 uur. De gewoonte om op deze dagen een kerkdienst te houden stamt uit een tijd dat de economie in Nederland nog gedomineerd werd door de agrarische sector. Deze dagen heetten toen dan ook bid- en dankdag voor gewas en arbeid.