Koers en kernwaarden

Wie zijn wij?

Groningen is een bruisende, energieke en veelkleurige stad met een rijke historie en veel studenten. In die stad staat de Oosterkerk. Een kerk waarin een grote en diverse stadsgemeente samenkomt van circa 1250 leden. De meeste leden komen uit de stad Groningen en een deel uit een brede cirkel rondom de stad.

In onze diversiteit als gemeente vinden wij elkaar in ons verlangen om God te zoeken en Jezus te volgen. We ontmoeten elkaar in de wekelijkse kerkdiensten, in de bijeenkomsten van kleine groepen, tijdens speciale periodes in het kerkelijk jaar of bij sport, spel en events.

Voor de wekelijkse kerkdiensten komen we bij elkaar in een markant kerkgebouw dat gebouwd is in de stijl van de Amsterdamse school. Het staat aan de rand van de Oosterparkwijk nabij het UMCG en de binnenstad. We willen graag een goede buur en stadsgenoot zijn. Daarom zijn we op dit moment betrokken op de Oosterparkwijk door bijvoorbeeld het uitdelen van kerstpakketten en een wekelijks sportproject met en door jongeren en de Voedselbank.

Wat willen wij?

Wij geloven dat God een nieuwe wereld gaat maken waar geen gebrokenheid meer is. Van dat grote project en de beweging daarnaartoe maken wij als kerk deel uit. Het is ons verlangen dat wij als kerk van dat nieuwe leven vandaag al iets laten zien.

In de verbinding met Jezus Christus komt het goede van God in onze gebroken werkelijkheid. Daarom wil de Oosterkerk een gemeenschap zijn waar de verbinding met Jezus wordt ontdekt en vernieuwd, wordt beleefd en gedeeld, wordt gevierd en genoten. Een gemeenschap waar je je thuis voelt en waar je je eigenheid ontdekt als een geliefd kind van God de Vader.

We zijn een gereformeerde kerk. We staan in een lange traditie van mensen die God hebben gezocht en het christelijk geloof hebben vormgegeven in hun eigen tijd. Ook wij willen dat in de 21ste eeuw graag doen en maken daarbij gebruik van de schatten uit onze traditie. We verlangen ernaar te groeien in geloof, onderlinge liefde en in dienstbaarheid aan de samenleving in de stad Groningen.

Koers

Verbonden met Jezus, onderweg naar morgen

Verbondenheid (met Jezus, elkaar, jezelf, de wereld en de traditie) is wezenlijk voor de kerk. Onderweg zijn, in beweging, is een belangrijk bijbels motief. ‘Morgen’ staat voor de toekomst die God voor ogen heeft. Voor ieder mens zijn verbondenheid en hoop/toekomst belangrijk. De stad laat zien in z’n talloze wegen en knooppunten (letterlijk en figuurlijk) dat mensen hun eigen route in het leven kiezen. Graag delen we ons geloof in Jezus Christus. Hij is voor ons de weg, de waarheid en het leven waar geen mens zonder kan. De Geest van God is het die ons leidt en vernieuwt.

Kernwaarden

Leren & Leven

De bron van ons geloof is de bijbel. Een oud maar nog springlevend boek.

Graag zetten we in op levenslang leren uit die bron. We proberen af te stemmen op het leerproces van alle leeftijdscategorieën.

Leren is voor ons niet alleen een theoretisch proces maar ook een relationele ontdekkingstocht, waarbij we steeds meer God leren kennen, vertrouwen en liefhebben. En ontdekken hoe wij zelf een plek in zijn plan hebben.

Verbinding & Veelzijdigheid

Vanuit de verbinding met Jezus Christus groeit verbinding met onszelf, anderen, de wereld om ons heen.

Verbinding krijgt vorm vanuit liefde, aandacht, begrip en compassie.

Verbinding als kernwaarde betekent ook dat we mensen niet willen uitsluiten, maar hen in hun eigenheid als verrijkend aanvaarden.

We zien de kerk (en vooral de kleine groepen) als een oefenplaats voor verbinding.

Dienen & Delen

Jezus sprak prachtige woorden, tegelijk bracht hij zijn woorden daadwerkelijk in praktijk. Daarom willen we een gemeente zijn die handen en voeten geeft aan geloven.

Dat begint in het samen optrekken van de gemeente zelf. Daarnaast willen we actief betrokken zijn op nood in de samenleving.

We geloven dat een daadkrachtig evangelie het verschil kan maken in deze samenleving.

Praktijk

Deze koers en kernwaarden werken we als gemeente in de komende maanden uit naar de volgende terreinen. Dat gaan we doen door werkgroepjes aan een tekentafel te zetten.

  • Kleine groepen
  • Kinderen en jongeren
  • Missionair
  • Samenkomsten van/voor de gemeente
    (op zondag en andere dagen)
Voor de PDF-versie klik hier.