Kerkdienst

3feb2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de middagdienst hoopt ds. Heij van Harkstede voor te gaan.

–          Welkom en mededelingen

–          Votum en groet

–          Psalm 24: 1, 2, 3

–          Gebed

–          Lezen Deuteronomium 17: 14-20

–          Psalm 33: 6

–          Lezen 1 Samuel 8

–          Psalm 33: 8

–          Preek (over Deuteronomium 17:14-20)

–          Liedboek 434: 1, 2, 5 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere) (= Nieuwe Liedboek 868)

–          Geloofsbelijdenis

–          GKB 107: 1, 2, 3 (Ere zij aan God, de Vader)

–          Gebed

–          Nieuwe GKB 260: 1, 2, 3, 4 (Heer, voor alle mensen roepen wij U aan)

–          Collecte

–          Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 (Jezus zal heersen waar de zon) = Nieuwe Liedboek 871

–          Zegen

1e collecte: Stichting SDOK
2e collecte: Diaconie