Belijdenisdienst

26mei2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Deze morgen doen 13 mensen belijdenis van hun geloof. We hopen op een mooie dienst bij dit mooie moment.

Voorganger: ds. R. Ijbema

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie