Bezinningsbijeenkomst “Prediking”

10nov2018
Tijd: 09:30 - 17:00
Locatie: Barneveld

Graag attenderen wij u op een bezinningsbijeenkomst over ‘prediking’, die D.V. gehouden zal worden op zaterdag 10 november a.s. in De Bucht, het kerkgebouw van de GKv Barneveld, Van Schothorstlaan 24, Barneveld.
Sprekers zijn dr. J.W. Veltkamp, krijgsmachtpredikant namens de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en ds. J.R. Visser, predikant van de Gereformeerde kerk Zwolle e.o. (Gereformeerde Kerken Nederland).
Dr. Veltkamp zal spreken over ‘De prediking als bediening van de verzoening’, ds. Visser over ‘Geestelijke leiding in de prediking’.

Deze lezingen worden ’s ochtends gehouden, ’s middags is er een bespreking. De vorm waarin dat gebeurt wordt nog uitgewerkt. Er kan gekozen worden voor deelname aan het ochtendprogramma of voor deelname aan de hele dag. Er is uiteraard ook tijd voor onderlinge ontmoeting. U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden.
Tijd: aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Bij voorkeur tevoren opgave op info@samengereformeerd.nl
Zie voor meer informatie www.samengereformeerd.nl
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het comité met de naam ‘Samen Gereformeerd’. Het doel van dit comité is bijbels-gereformeerde leiding te bieden via openbare bijeenkomsten met sprekers, elkaar zo toe te rusten tot en elkaar te bemoedigen bij het vasthouden aan de klassiek-gereformeerde kerkelijke lijn; het herontdekken van gereformeerd goud dat onder het stof is verborgen geraakt. Ook geven we graag door informatie duidelijkheid aan diegene die willen weten wat er aan de hand is en wat voor gevolgen dit heeft.

Hartelijke groeten,
namens comité ‘Samen Gereformeerd’,
Evert Jan van Baardewijk