Doopdienst

7jul2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Deze morgen is de laatste doopdienst voor de vakantie. Voorganger is Rinze IJbema. Die heeft nog geen onderwerp of tekst gekozen voor deze dienst.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Evangelisatie