Doopdienst

14jul2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Zondagmorgen gaat Aliëtte Meerveld voor. Zij preekt uit het bijbelboek Rechters over Gideon. In deze dienst wordt Victor, zoon van Herman en Pauline Smits gedoopt. Dat deel zal worden geleid door Jaap vd Bos (schuingedrukt).

 • Votum en groet
 • Zingen: Open the eyes of my heart en
 • gebed
 • Intro doop
 • Zingen: dooplied van Sela
 • doop
 • zingen: opwekking 719 onbeschrijfelijk 
 • Gebed
 • lezen: Rechters 6:1-18
 • Zingen: opwekking 123 Groot is Uw trouw
 • preek
 • Zingen: Who am I, Casting Crowns
 • Collecte
 • slotlied: opwekking 334 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
 • zegen 

1e collecte: Evangelisatie & Recreatie
2e collecte: Oosterkerk