Doopdienst

3feb2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de morgendienst, een doopdienst, gaat Rinze IJbema voor. De preek gaat over Lucas 7: 11-17, over Jezus’ eerste ontmoeting met de dood. En de dood moet wijken.

 

Votum & groet

Opwekking 733, Tienduizend redenen                

Andre van Zyl, In de hemel is de Heer

Gebed

Doop Thomas Menno van Dijk en Dijon Koop

Sela, Dooplied

Opwekking 123, Groot is uw trouw, o Heer

Getuigenis

Chris Tomlin, Faithful (luisterlied, Sineke & Laud)

Lucas 7: 11-17

Preek

Opwekking 773, De enige die redt

Gebed

Collecte

Opwekking 769, Kom, vestig uw gezag

Sela, Gods zegen voor jou

1e collecte: Stichting SDOK
2e collecte: Oosterkerk