Drietal Bijbellezingen over Openbaring

5feb2018
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Refajahkerk

Namens een comité van gemeenteleden uit de Refajahkerk te Groningen nodig ik u van harte uit voor het volgen van een drietal Bijbellezingen over het laatste bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. De bijbellezingen over Openbaring doen denken aan deze cursus, onder leiding van prof. J. van Bruggen, maar deze cursus is afgesloten.

De zojuist genoemde bijbellezingen worden verzorgd door dr. H. R. van de Kamp, voor ons geen onbekende. Dr. Van de Kamp (1951) is emeritus – predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Apeldoorn – Centrum. Hij is medewerker aan de serie Commentaar op het Nieuwe Testament, in welke serie hij de delen op Hebreeën (2010) en Openbaring (2000) verzorgde. Hij is ook op het bijbelboek Openbaring gepromoveerd aan de TU in Kampen.

Opzet van de lezingen:
Plaats: Refajahkerk, Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen
Data: 5, 12 februari en 5 maart 2018 .
Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)
Studiemateriaal (wordt uiterlijk 22 jan. 2018 via de mail toegezonden)
Organisatie: leden van de Refajahkerk
Opgave per email vóór 20 januari met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr.
Kosten 25 €. Over te maken op banknr. NL83INGB0002435651 op naam van A.H.Driest, onder vermelding van Lezing Openbaring

Met vriendelijke groet,
Alko Driest