Easter-Evensong: The Lord is risen indeed!

21apr2019
Tijd: 17:00 - 19:00
Locatie: Nieuwe Kerkhof 1, Groningen (Nieuwe Kerk)

De Evensong van april valt dit jaar samen met Pasen en wordt een feestelijke Evensong

De Introït is een sprankelende zetting van Christ the Lord is risen again van John Rutter. De Engelse vertaling van ‘Christus, onze Heer, verrees’ werd door Rutter in 1971 op zeer ritmische wijze getoonzet. Wisselende maatsoorten en een frivole orgelpartij geven het geheel een fris en aangenaam karakter. De vreugde van Christus’ verrijzenis gecombineerd met de jonge lente en het daarbij ontluikende groen komen in dit werk samen.
De Preces en Responses zijn van William Smith (1603-1645) die gedurende zijn leven als componist en ‘minor canon’ (een geestelijke) in de Kathedraal van Durham werkte en in die hoedanigheid onderdeel was van de clerus die de dagelijkse getijden onderhield.
De Psalmen voor eerste Paasdag zijn 114 en 117. Psalm 114 bezingt de grote wonderen die God deed voor het volk Israël ten tijde van de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Kanaän. De Psalm spreekt van de machtige daden van God die de werkelijkheid fundamenteel kunnen veranderen. Hierin kan de link gelegd worden met de opstanding van Jezus Christus. Psalm 117 (de kortste van alle Psalmen) bestaat “slechts” uit een oproep om de Heer te loven en te prijzen omdat hij trouw is tot in eeuwigheid. Kort en krachtig!
De Cantica van Healey Willan in A-groot werden in 1957 geschreven voor het Northern Cathedral Choirs Festival dat in hetzelfde jaar plaatsvond in York Minster. Het is een toonzetting met veel energie en stuwende harmonieën. Willan werd in 1880 in Engeland geboren maar emigreerde in 1913 naar Canada waar hij veel heeft betekend voor de (anglicaanse) kerkmuziek-praktijk. Choral Voices zong deze zetting in 2015 ook in York Minster.
Van Herbert Howells (1892-1983) klinkt als Anthem het Te Deum, gecomponeerd voor het koor van Kings College (Collegium Regale) Cambridge. “Te Deum Laudamus”, ook wel genoemd de Lofzang van Ambrosius, is een hymne ontstaan in het jaar 400 na Christus. Het is gebaseerd op Bijbelteksten en opgebouwd uit drie delen: Lofprijzing van Gods majesteit, aanroeping van Christus en smeekbede om ontferming. Het “Te deum” klinkt vaak op kerkelijke hoogfeesten. Op het passfeest past de zin: ‘Thou hadst overcome the sharpness of death’ (Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen). Natuurlijk is er ook in deze Evensong gelegenheid om mee te zingen met de hymnes. Het paaslied bij uitstek Thine be the glory (U zij de glorie) zal zeker niet ontbreken. Daniel Rouwkema componeerde in de jaren dat hij in Belfast werkte een descant (bovenstem) en een uitnodigende orgelpartij waarop het heerlijk (mee)zingen is. Mattijs de Vreugd zorgt voor orgelbegeleiding en speelt na afloop van de Evensong een postludium.