Herdenking Vrijmaking 1944

12okt2019
Tijd: 14:30 - 17:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Hoe werd Noord-Nederland bakermat van de Vrijmaking?
Met een drietal lezingen:

1. De betekenis van ouderling Anko Scholtens, door ds. Pieter Niemeijer (kleinzoon van A.S.). Met presentatie van: “Aanstekelijk vertrouwen. De stem van Anko Scholtens (1893-1943), voorloper van de Vrijmaking in Groningen.”
In 2019 is het 75 jaar geleden dat tijdens de Duitse bezetting van ons land de Vrijmaking begon: het ontstaan van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Anko Scholtens was een van de voorlopers van de Vrijmaking in Groningen. Geen predikant of hoogleraar, maar een ouderling en leraar, een gewone man en vader. Hij maakte zelf de Vrijmaking niet mee. Hij stierf in januari 1943 in een Duits concentratiekamp.

2. De invloed van prof. dr. K. Schilder in het Noorden van Nederland: van Drenthe tot aan ’t Wad – door dr. Harm Veldman (met presentatie herdenkingsboek)
3. Vrijmaking, Hoe het was en hoe het geworden is, door ds. P. Schelling.

Organiserend comité uit de drie noordelijke provincies:
ds. A.H. Driest, Groningen; L. Kwant, Assen; ds. P. Niemeijer, Rijnsburg, ds. J.T. Oldenhuis, Groningen-Helpman, J.J. van der Tol, Blija, T. Tromp, Heerenveen, dr. H. Veldman, Zuidhorn, G. Zwarteveen, Groningen