Informatiemiddag Justice Advocates van IJM

7apr2018
Tijd: 13:00 - 17:00
Locatie: Oosterkerk

Op de Micha-zondag in oktober 2017 heeft Arjen ten Brinke in onze kerk indrukwekkend gesproken over het werk van IJM. Voor de mensen die hierover meer wil weten en mogelijk betrokken wil raken in de strijd tegen onder andere moderne slavernij, organiseren we op zaterdag 7 april a.s. in de Oosterkerk een informatiemiddag. Van 13:00 tot 17:00 uur.

Even het geheugen opfrissen: IJM is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen de plaag van geweld waar de allerarmsten van deze wereld onder te lijden hebben. De plaag uit zich onder andere in moderne slavernij, mensenhandel voor de seksindustrie, seksueel misbruik van kinderen, illegale landonteigening en politiegeweld. In bijna 20 veldkantoren in landen als Bolivia, Kenia, India en De Filipijnen zet IJM zich in tegen dit geweld. Dit doet de organisatie door het bevrijden van slachtoffers uit een situatie van geweld, de opvang van bevrijde slachtoffers, het laten berechten van daders en door in samenwerking met lokale autoriteiten te werken aan structurele verandering van samenlevingen.

Op de Informatiedag zullen de Justice Advocates van IJM meer over dit werk delen en samen met de deelnemers sparren over de vraag hoe zij betrokken kunnen raken bij werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij.

Zie ook www.ijmnl.org. Aanmelden kan via zniedema [at] gmail.com