Kerkdienst

27jan2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. In de middagdiensten volgen we de Catechismuszondagen over het gebed van de Heer: Heer, leer ons bidden. Vanmiddag over de eerste vraag: laat uw naam geheiligd worden, Zondag 47.

Voorganger: ds. R. Ijbema

1e collecte: Zending
2e collecte: Oosterkerk