Kerkdienst

5jun2022
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Op 5 juni (Pinksteren) gaat het over ‘die dienst van de offeranden’. Jaap gaat voor in de dienst.(Doopdienst)