X

GKv Groningen Oost

Kerkdienst

17feb

Jaar: 2019

Tijd: 09:30 - 11:00

Locatie: Oosterkerk Groningen

In de morgendienst gaat Rinze IJbema voor. In de serie Ontmoetingen met Jezus gaat de preek over Lucas 8: 22-39, over één van Jezus’ ontmoetingen met een bezetene. 

1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte: Oosterkerk