Kerkdienst

5mrt2023
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Jaap gaat voor in deze dienst. Het is ook een SamenJongDienst. Voorbereid met groep 3 van 10FM Matteüs 17:1-9 Waar ga jij van stralen?