Kerkdienst

10mrt2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de morgendienst gaat Rinze IJbema voor. In deze dienst gaan we bidden voor broers en zussen die (langere tijd) ziek zijn (zie het kerkblad voor meer informatie). Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. In de morgendiensten van de Veertigdagentijd en daaromheen staat het thema ‘stilte’ centraal. Vanmorgen vanuit Matteüs 11: 28: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Zending