Kerkdienst

18mei2023
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. De dienst begint om 10:00 uur (Ds. Jaap van den Bos)

Jaap gaat preken over Johannes 17. Een prachtig gebed van Jezus vol verlangen om in heerlijkheid bij zijn Vader te zijn. Hij wil zielsgraag dat wij ook ‘in hen’ zijn. Dat klinkt heel verheven, hemels. Wij leven echter op aarde. Hoe helpt Jezus’ verlangen ons in het hier en nu?