Kerkdienst

28mei2023
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Pinksteren
Zondag 28 mei 10:00 uur (Ds. Jaap van den Bos)
Jaap preekt over Handelingen 2. Waar zit je in de tijd? En hoe is het daar? Hoe zit je er bij?
Het valt op dat in Handelingen 2 een paar duidelijke tijdsbepalingen staan: ‘Toen de Pinksterdag aanbrak’, ‘aan het eind van de tijden’…, precies toen kwam de Geest. Het thema is ‘Het horloge van de Geest’.