Kerkdienst

10mrt2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger: Ds. S. Heij

–          Votum & Groet

–          Nieuwe Liedboek 84a: 1, 2, 3, 4, 5 (Wat hou ik van uw huis)

–          Gebed

–          Geref. Kerkboek Psalm 119: 17, 18, 19

–          Lezen: Jeremia 1:1-3 & Jeremia 36

–          Preek

–          Nieuwe Liedboek Psalm 31: 9, 10, 11, 18

–          Geloofsbelijdenis

–          Nieuwe Liedboek 995: 1, 2 (O Vader, trek het lot U aan)

–          Gebed

–          Collecte

–          Nieuwe Liedboek 575: 1, 2, 6 (Jezus, leven van ons leven)

–          Zegen

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Zending