Kerkdienst

15okt2023
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Zondag 15 oktober hoopt Ds. Jan-Willem Roosenbrand voor te gaan, aansluitend gemeente vergadering

 

Waar gaat de (korte) preek over zondag? Over vier teksten uit de brief aan de Filippenzen.
Filippenzen 1
Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.
Filippenzen 2
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Filippenzen 3
Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken.
Filippenzen 4
Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen.