Kerkdienst

17mrt2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger: E.J. van den Bos


Votum en zegen

Zingen Psalm 8a: 1(a), 2(m(, 3(v), 4(a) Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam (orgel)

Kindmoment bij de wet: Zo is God!

Zingen Opwekking 488 Heer, ik kom tot U! (piano)

Gebed 

Lezing bijbel: Lucas 6:1-11

Preek

Zingen Psalmen voor Nu 84 (piano)

Gebed 

Zingen Lied 912:1, 5 en 6 Neem mijn leven laat het Heer (orgel)

Zegen

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie