Kerkdienst

24mrt2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger: ds. G. Meijer van Zuidlaren

Gezongen votum en groet
Psalm 100
Gebed
Jesaja 53:1-7
Matteüs 2:19-23
Jezus, de Nazoreeër (Matteüs 2:23)
Psalm 27:6,7
Geloofsbelijdenis
Gezang 247:7 (Aan God de Vader gloria)
Dankgebed
Collectes
Liedboek 968:2,4,5 (Door God bijeen vergaderd)
Zegen

1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte: Oosterkerk