Kerkdienst

19apr2019
Tijd: 19:30 - 20:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Vrijdag 19 april vieren we het avondmaal in de Goede Vrijdagdienst. Jaap van den Bos gaat voor. Thema:  Rust vinden in het donker. We staan stil bij het donker midden op de dag toen Jezus stierf. We kijken hoopvol uit naar het licht.


Liturgie

 • Welkom en mededelingen
 • Votum en zegen
 • Zingen Liedboek (oud) 392: 1, 3 en 5 Blijf mij nabij wanneer het duister daalt
 • Gebed
 • Lezing 1: Lucas 22:39-53
 • Zingen: Taize Bleibet hier und wachet mit mir
 • Lezing 2: Lucas 23:1-15
 • Zingen Opwekking 706: 1, 2 en 3
 • Lezing 3: Lucas 23:39-46
 • Stilte
 • Meditatie over Lucas 23:44
 • Zingen Opwekking 350 Vader vol van vrees en schaamte
 • Instellingswoorden Avondmaal
 • Woorden bij brood en beker
 • Tijdens viering: afwisseling van stilte en refrein Opwekking 624
 • Slotlezing Lucas 23:50-56
 • Gebed
 • Collecte
 • Zegen
 • ‘Oude’ Paaskaars wordt naar buiten gedragen 
 • Zingen Lied 598 Als alles duister is (na de laatste keer wordt het stil en verlaten we de kerk)

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie