Kerkdienst

21apr2019
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Het is Pasen: Jezus doorbreekt de stilte. In deze dienst gaat Rinze IJbema voor. We lezen het Paasevangelie uit Matteüs: Matteüs 28: 1-15 en vieren zijn overwinning op de grote vijand van God en van ons, de dood.

1e collecte: Jeugdwerk

2e collecte: Oosterkerk