Kerkdienst

21apr2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Zondagmiddag gaan we verder met de serie over het gebed. Een mooi en tegelijk ingrijpend onderwerp snijdt Jezus aan in het ‘Onze Vader’, nl. vergeving. Vergeving ontvangen en vergeving schenken, het is zó bevrijdend, en tegelijk valt het lang niet altijd mee.

Mooi om het er juist op Paaszondag over te hebben.

Thema:  Bidden om leven van en door vergeving
Liturgie

 • Welkom en mededelingen
 • Votum en zegen
 • Zingen Lied 637:1-4 O vlam van Pasen, steek ons aan
 • Gebed
 • Lezingen 
  • Matteüs 6,9-15 en Matteüs 18,21-35
  • Zondag 51 HC
 • Zingen: Psalm 32: 1 en 2 Gelukkig wie Gods vrijspraak heeft gekregen
 • Verkondiging
 • Lied 654: 1, 4, 5 en 6 Zing nu de Heer, stem allen in
 • Gebed
 • Collecte
 • Slotzang 342:1-4 In God de Vader op zijn troon
 • Zegen
 • Als ‘Amen’ Gezang 342:5 Lof zij de Geest die wereldwijd

1e collecte: Jeugdwerk

2e collecte: Oosterkerk