Kerkdienst

12mei2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger: Ds. G. Meijer [Zuidlaren]

gezongen votum
groet
ps 100 (melodie: GK06 gz 95 Daar juicht een toon…)

gebed
2 Koningen 2:7-18
Gods bemoedigingen bij de profeten-opvolging (2 Koningen 2:12-15)
ps 91:1,5

Apostolicum
gz 232:1,4 (Op bergen en in dalen)
gebed
collecte(n)

lb 425 (Vervuld van uw zegen)
zegen

1e collecte: Oosterkerk

2e collecte: Zending