Kerkdienst

19mei2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger: Ds. E.J. van den Bos

Deze zondag hoopt ds. Jaap van den Bos voor te gaan. Het thema van de dienst is Bidden is als een ontdekkingstocht.

Welkom en mededelingen
Votum en zegen
Zingen Psalm 103: 1 en 2
Gebed met verwerking wet
Zingen Psalm 103: 3 en 4
Bijbel: Lucas 11:1-13
Gebed voor de preek door Willianne en Hijcke
Preek
Gebedsoefening
Zingen Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Gebed
Bijdragen: Oosterlicht en Klimmen tegen MS
Collecte
Zegen
Opwekking voor kids 311 De zegen van God, wens ik jou toe

1e collecte: ACB – Stichting Terwille
2e collecte: Evangelisatie