Kerkdienst

30mei2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Op deze Hemelvaartsmorgen gaat de preek uiteraard over Hemelvaart. Vanuit welke invalshoek ds. Rinze IJbema dit wil doen is nog even een verrassing.

1e collecte: Zending
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen