Kerkdienst

9jun2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Zondagmorgen 9 juni vieren we dat God zijn heilige Geest heeft gegeven. Een mooi moment ook om nieuwe ouderlingen, diakenen en pastoraal bezoekers te ontvangen als gemeente en te bevestigen. Het thema is ‘Wat heb jij te vertellen…?’

Laten we er een mooi feest van maken en allemaal wat lekkers voor bij de koffie meenemen!

 • Votum met opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water
 • Zegengroet door voorganger en door voorganger gesproken ‘Amen’ Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
 • Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
 • Gebed
 • Kindmoment
 • Kinderlied: Door de kracht van de Geest (Elly en Rickert)
 • Bijbellezing Handelingen 2:1-21
 • Verkondiging
 • Zingen Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen 1(a), 2(m), 3(a), 4(v), 5(a)
 • Bevestiging ouderling/diaken/pastoraal bezoeker
 • Te bevestigen broers/zussen oudl/diaken/pb-ers voor in de kerk voorste rijen.
 • Afzwaaiende broers en zussen op het podium; Ook Joanne Dijkema
 • Dank en zegenwoord, gevolgd door zingen (Nieuwe) Liedboek 416:4 Ga met God en Hij zal met je zijn (na dit lied gaan ze terug naar plek in de kerk)
 • Lezing formulier bevestiging Ouderling en Diakenen
 • Ouderlingen en diakenen op het podium: vragen – antwoord – zegen
 • Pastoraal bezoekers op het podium
 • Introductie voor pastoraal bezoekers 
 • Vragen en beantwoording per persoon. Zegen door voorganger
 • Zegenlied gemeente Lied 416:1 en 2 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Terug naar plaats in de kerk (wat langer naspel tot iedereen weer zit)
 • Opdracht aan ambtsdragers en PB-ers (nodiging te gaan staan)
 • Opdracht aan gemeente (nodiging te gaan staan)
 • Gebed met (a capella) Onze Vader als afsluiting
 • Collecte
 • Slotzang Psalm 150 Psalm Project
 • Zegen en gesproken ‘Amen’

 

Voorganger: Ds. E.J. van den Bos

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen