Kerkdienst

9jun2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Zondagmiddag hoopt bij ons voor te gaan de broer van onze dominee, namelijk dominee Gert van den Bos van Assen-zoekt.

 • Votum & zegengroet – zingen
 • Opwekking 488 Heer ik kom tot u
 • Opwekking 355 Heer U bent mijn doel
 • Gebed
 • Lezen: Filippenzen 1:1-11
 • Preek
 • Luisterlied
 • afsluitend gebed
 • Collecte
 • GK 118: God is getrouw (vers 1-3)
 • Heer u bent mijn leven (GK177) vers 1,2,3
 • Zegen
 • Heer u bent mijn leven, vers 4

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen