Kerkdienst

14jul2019
Tijd: 16:30 - 17:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Voorganger: ds. G. Meijer [Zuidlaren]

komen

gezongen votum

groet

gz 189:1 (Hoe zal ik Hem bezingen)

leren

gebed
Gewone Catechismus v/a 6,8,9 – Tot geluk gedoopt

* doop-uitleg deel 1

* ps 42:4,5

* Romeinen 6:1-9

* doop-uitleg deel 2

* lvk 87:2,4,5 (Wij zijn met onze Heer verbonden)

geven

Apostolicum

gz 119:2 (geref. kerkboek 2006: Uit ieder volk verkoren)

dankgebed

1e collecte: Evangelisatie & Recreatie
2e collecte: Oosterkerk

gaan

gz 119:5 (gk06: Nog weet zij zich verbonden)

zegen