Kerkdienst

22sep2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Voorganger: ds. R. IJbema [FM dienst]

Vanmorgen staan we stil bij het nieuwe seizoen van FM. Jonge mensen moeten weten dat ze welkom zijn bij God, samen met de rest van de gemeente. De preek gaat over Jezus’ leerling Johannes. Men zegt dat hij een tiener was, toen hij de Heer Jezus ging volgen. Mooi om je eens aan Johannes te spiegelen. In deze dienst gaat Rinze IJbema voor.

1e collecte: Evangelie en Moslims
2e collecte: Theologische Universiteit

 

Afgelopen week is een deel van de geluidsinstallatie vervangen.
Hiermee hopen we de betrouwbaarheid, geluidskwaliteit en de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

Mogelijk is het geluid in de kerkzaal, de ringleiding en voor de mensen die thuis meeluisteren nog niet direct op het juiste niveau. Tijdens de dienst wordt het geluid nog afgesteld en ingeregeld.