Kerkdienst

13okt2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Zondagmiddag in de reguliere middagdienst hoopt ds. Noort van Zuidhorn voor te gaan.

Votum
Zegengroet
Lied L 457 (= NLB 405)
Gebed NGK 243
Inleiding Je droom – in stukken?!
Schriftlezing Genesis 22:1-18
Lied L 473:1,5,10 (= NLB 912:1,5,6)
Preek
Amenlied Sela Heer, wijs mij uw weg
Geloofsbelijdenis Nicea
Lied NGK 167
Dankgebed
Collecte
Slotzang L 293 (= NLB 913)
Zegen

1e collecte: doel dat door de GSK-commissie wordt aangedragen