Kerkdienst

13jan2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de morgendienst gaat Rinze Ijbema voor. De preek gaat over Lucas 2: 42-52, dat Jezus als Hij 12 is in de tempel achterblijft. Is Hij niet een beetje jong voor zo’n zelfstandige keus?

 • Votum & groet
 • Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid – Met open armen
 • De tien woorden            
 • Zingen: Hemelhoog 555/Dank U, Vader van de lichten
 • Gebed
 • Bijbellezing: Lucas 2: 41-52
 • Zingen: Opwekking 715/Wat hou ik van uw huis
 • Preek over Lucas 2: 48-49
 • Zingen: Opwekking 123/Groot is uw trouw, o Heer
 • Gebed                
 • Collecte
 • Zingen: Gezang 256: 1, 2, 3/Wonderwereld vol geheimen
 • Zegen
 • Zingen: Gezang 256: 4/Gods gerechtigheid en vrede

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Alg. Chr. Barmhartigheid (TEAR)